Профил на купувача

Обяви

  • Протокол от работата на комисията по разглеждането, оценяването и класирането на постъпили предложения за осъществяване на ДОД Английски език в ДГ- 143 „Щурче”, за учебните 2022/2025 г.(pdf) – Виж
  • Заповед за избор на фирма изпълнител по обявения конкурс за ДОД Английски език (pdf) – Виж
  • Протокол от работата на комисията по разглеждането, оценяването и класирането на постъпили предложения за осъществяване на ДОД Футбол в ДГ- 143 „Щурче”, за учебните 2022/2025 г.(pdf) – Виж
  • Заповед за избор на фирма изпълнител по обявения конкурс за ДОД Футбол (pdf) – Виж

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за ДОД Английски език в ДГ-143 „Щурче“ с 5 /пет/ работни дни 

  • Обява за удължаване на срока за ДОД Английски език (pdf) – Виж

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ-143 „Щурче“

  • Обява за ДОД Английски език (pdf) – Виж
  • Обява за ДОД Футбол (pdf) – Виж 

Документи

  • Протокол във връзка с чл. 194 ал. 4 от ЗОП (pdf) – Виж