Съобщения

График за провеждане на родителски срещи в ДГ-143 „Щурче“

  • Първа група „Слънчице“ – 09.09.2022г. от 17:00 часа
  • Втора група „Звездичка“ – 19.09.2022г. от 17:00 часа
  • Трета група „Мики Маус“ – 16.09.2022г. от 17:00 часа
  • Трета „А“ група „Калинка“ – 21.09.2022г. от 17:00 часа
  • Четвърта група „Патиланци“ – 20.09.2022г. от 17:00 часа

Очакваме Ви!

 

Директор ДГ-143 „Щурче“

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.), параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

 

Директор ДГ-143 „Щурче“