Съобщения

Уважаеми родители,
през месец август детската градина ще е дежурна за детските градини в район Панчарево.
Децата ще се приемат в основната сграда на ул. „Тинтява“ №6, сутрешният прием се осъществява до 8:30 ч.

Уважаеми родители,
родителските срещи за набор 2021 г. ще се проведат на 02.09.2024 г. от 17:00 ч. в салона на детската градина – основна сграда на ул. „Тинтява“ №6.
Заповядайте!
Боряна Банова – Директор

Молим всички родители на новопостъпилите деца да подготвят следните медицински документи :

  • здравен картон;
  • данни за имунизациония статус на детето, необходимо е всички имунизации да бъдат нанесени;
  • лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар;
  • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, както и фекален тест /проба/ и перианална отривка със скоч лепенка, която се закупува от аптеката. Всичко изброено  е необходимо да бъде извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • изследване на кръв и урина – извършени не по-рано от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

Директор ДГ-143 „Щурче“