Съобщения

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви , че на 07.09.2023г. от 17:00ч. ще се състои обща родителска среща за набор 2020 г.  във филиал към ДГ-143 „Щурче“ с адрес  – ул. „Просвета“,14 /за приетите на този адрес деца/.

Молим всички родители на новопостъпилите деца да подготвят следните медицински документи :

 • здравен картон;
 • данни за имунизациония статус на детето, необходимо е всички имунизации да бъдат нанесени;
 • лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар;
 • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни;
 • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, както и фекален тест /проба/ и перианална отривка със скоч лепенка, която се закупува от аптеката. Всичко изброено  е необходимо да бъде извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследване на кръв и урина – извършени не по-рано от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

Набор 2020г ще постъпят в ДГ-143 „Щурче“ на 15.09.2023г

 

Директор ДГ-143 „Щурче“

Уважаеми родители,

 

Уведомявам Ви ,че филиала към ДГ-143“Щурче“ на ул. „Просвета“, 14 ще отвори врати за работа с деца набор 2018г.,2019г. от 05.09.2023г. /вторник/ .Молим всички родители на новопостъпилите деца да носят :

 • здравен картон
 • данни за имунизациония статус на детето, необходимо е всички имунизации да бъдат нанесени;
 • лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар;
 • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни;
 • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, както и фекален тест /проба/ и перианална отривка със скоч лепенка, която се закупува от аптеката. Всичко изброено  е необходимо да бъде извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследване на кръв и урина – извършени не по-рано от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

 • Родителска среща на набор 2020г.ще се състои на 04.09.2023г. от 16:30ч. в основната сграда на ул. „Тинтява“, 6 /за приетите на този адрес деца/.
 •    Обща родителска среща на набор 2018г.,2019г. във филиал на ул.“Просвета“, 14 –      04.09.2023г.-17.30 ч. /за приетите на този адрес деца/

                                       Набор 2020г. ще постъпят на детска градина на 15.09.2023г.

Директор ДГ-143 „Щурче“

Уважаеми родители,

Във връзка с откриването на нов филиал към ДГ-143 „Щурче“ са обявени следните допълнителни места за деца от различни възрастови групи, както следва:

 • Набор 2018 г. – 1 група
 • Набор 2019 г. – 1 група
 • Набор 2020 г. – 2 групи

Приетите в първа група деца, от набор 2020г., постъпват в ДГ-143 „Щурче“ на 15.09.2023г.

 

Директор ДГ-143 „Щурче“

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

 

Директор ДГ-143 „Щурче“