Документи

Документи

 • Правилник за дейността на ДГ-143 „Щурче“ за учебната 2021-2022 (pdf) – Виж
 • Етичен кодекс на ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж
 • Годишен план ДГ-143 „Щурче“ за учебната 2021-2022 (pdf) – Виж 
 • Организация на учебния ден в първа и втора възрастова група за учебната 2021-2022 (pdf) – Виж
 • Организация на учебния ден в трета и четвърта подготвителна група за учебната 2021-2022 (pdf) – Виж

Бланки и образци

 • Заявление за извиняване на отсъствие по време на епидемичната обстановка в страната (pdf / docx)  – ВижСвали
 • Информирано съгласие (pdf / docx) – Виж Свали
 • Заявление за извиняване на отсъствие по семейни причини (pdf / docx) – ВижСвали
 • Заявление за посещение на допълнителни образователни дейности (pdf / docx) – ВижСвали

План-програма за безопасност на движението по пътищата

 • План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата за учебната 2021-2022 (pdf) – Виж

Бюджет на ДГ-143 Щурче

 • Бюджет на ДГ -143 „Щурче“ за 2021 година  (pdf) – Виж