Групи – основна сграда

Надписи име група_2

Първа група Патиланци

 • Христинка Петкова – старши учител
 • Нели Петрова –  учител
 • Силвия Карчина – помощник – възпитател

Втора група Слънчице

 • Мая Бойчева – старши учител
 • Живка Кълева – учител
 • Петранка Николчовска – помощник – възпитател

Трета група Звездичка

 • Виктория Христова – старши учител
 • Габриела Лухова – учител
 • Надка Нешева – помощник – възпитател

Трета група Мики Маус

 • Красимира Петрова – учител
 • Катя Чернева –  учител

Трета А група Калинка

 • Елена Кузманова – учител
 • Таня Ширкова –  учител
 • Петранка Николчовска – помощник – възпитател