Групи

Първа група Слънчице

 • Живка Кълева – учител
 • Мая Бойчева – старши учител
 • Петранка Карчина – помощник – възпитател
 • Стефка Иванова – помощник – възпитател

Втора група Звездичка

 • Виктория Христова – учител
 • Габриела Лухова – учител
 • Зорница Батлачка – помощник – възпитател

Трета група Мики Маус

 • Биляна Иванова – учител
 • Красимира Петрова – учител
 • Силвия Карчина – помощник – възпитател

Трета А група Калинка

 • Александра Младенова – учител
 • Лили Георгиева – старши учител
 • Снежина Донева – помощник – възпитател
Надписи име група_2

Четвърта група Патиланци

 • Габриела Брайнова – учител
 • Христинка Петкова- старши учител
 • Краля Дунева – помощник – възпитател