Групи

Първа група Звездичка

 • Виктория Христова – учител
 • Габриела Лухова – учител
 • Стефка Иванова – помощник – възпитател
 • Петранка Карчина – помощник – възпитател

Втора група Мики Маус

 • Биляна Иванова – учител
 • Нели Петрова – учител
 • Силвия Карчина – помощник – възпитател
Надписи име група_2

Трета група Патиланци

 • Христинка Петкова- старши учител
 • Елена Кузманова – старши учител
 • Краля Дунева – помощник – възпитател

Четвърта група Слънчице

 • Мая Бойчева – старши учител
 • Александра Младенова – учител
 • Снежана Липчева – помощник – възпитател

Четвърта А група Калинка

 • Боряна Банова – учител
 • Лили Георгиева – старши учител
 • Живка Кълева – помощник – възпитател