Директор: Боряна Банова

Тел: + 359 884 801 757
Е-mail: info-2218837@edu.mon.bg

Адрес: гр. София, с. „Бистрица“ 1444,
ул. „Тинтява“ 
№6