ИСТОРИЯ

История

ЦДГ 143 „Щурче” e открита през 1961 година като детско заведение за 25 деца от 3 до 7-годишна възраст в сградата, намираща се в двора на кметството, a три години по-късно е изградена сграда, в която са настанени 30 деца от 3 до 7-годишна възраст, с което са били задоволени нуждите на селото.

През 1966 година е открита допълнителна група във филиал и така броят на децата е достигнал 70. През 2003 година е изградена надстройка на детската градина, с което се подобряват условията за отглеждане и възпитание на децата.

На 28.12.2010 година е открита нова сграда, построена специално по проект на архитект Васил Василев. Сградата отговаря на всички съвременни изисквания за възпитание и обучение на 144 деца, които се радват на прекрасните условия в нея.

„Щурче” се казва нашата градина на дома ни роден е втората половина.
Тук се учим пеем и играем, вижте само колко песни знаем!
От една страна ни гледа планината, а от другата шуми реката,
топло слънце на небето грее, във „Щурче” прекрасно се живее!
– Хей, деца, момичета, момчета всяка есен идват новички щурчета.

Целодневна детска градина №143 „Щурче” е градина с утвърден престиж, заемаща достойно място в предучилищното образование и възпитание, и в обществения живот на с. Бистрица.

Днес ЦДГ 143 „Щурче” е съвременно детско заведение, прилагащо гъвкави педагогически модели, ориентирани към националните традиции и обществени ценности. Детско заведение със собствен почерк и неповторима визия. Желанието и стремежът на всички, които работят в тази прекрасна детска градина, е да осигуряват емоционален комфорт на децата. И го постигат, защото знаят как да доближат в максимална степен и заобикалящата среда, и отношението към децата до домашния уют.