ДОКУМЕНТИ

Заповед за утвърждаване на извършеното класиране за ДОД
Протокол от заседание на Комисията за избор на изпълнители от 9 април 2021г.
Заповед за определяне на Комисия за разглеждане на постъпилите оферти по ДОД

Обява за провеждане на конкурс по ДОД – народни танци
Обява за провеждане на конкурс по ДОД – спортни танци
Обява за провеждане на конкурс по ДОД – йога

Етичен кодекс на ДГ143 „Щурче“

Годишен план за дейността през 2020/2021г.
Организация на учебния ден за 1-ва и 2-ра възрастови групи (3-5г.) за 2020/2021 учебна година
Организация на учебния ден за 3-та и 4-та възрастови групи (5-7г.) за 2020/2021 учебна година

Заявление за отсъствие по домашни причини

Заявление във връзка с епидемиологичната обстановка
Декларация за информирано съгласие №1
Декларация за информирано съгласие №2

Бюджет 2019 година
Отчет – Бюджет 2019 година